Frequently Asked Questions

Met de FAQ van Six Capital krijgt u direct antwoord op de meest gestelde vragen over starten met beleggen in Web3 technologie. Staat uw vraag niet in onze FAQ? Neem dan contact met ons op.

Web3

Web3, ook wel de “decentralized web” genoemd, is een concept dat streeft naar een internet waarin gebruikers volledige controle hebben over hun eigen gegevens en activiteiten, in plaats van dat deze worden beheerd door een centrale autoriteit. Het Web3-ecosysteem maakt gebruik van blockchain-technologie om deze decentralisatie te realiseren. Daarbij biedt deze technologie gebruikers de mogelijkheid om direct met elkaar te communiceren en transacties te verrichten zonder tussenkomst van een tussenpersoon, zoals een bank. 

Web3-technologie biedt de mogelijkheid voor de ontwikkeling van decentrale applicaties die gebruik maken van blockchain-technologie voor authenticatie en verificatie. Dit kan een brede waaier van toepassingen omvatten zoals, financiële diensten, dataopslag, supply chain management, gaming-platforms en sociale media. Deze applicaties maken gebruik van de eigenschappen van de blockchain zoals decentrale opslag en verificatie van gegevens, waardoor ze efficiënter, veiliger en transparanter kunnen zijn dan traditionele applicaties. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij supply chain management waar de traceerbaarheid van goederen wordt verbeterd of bij financiële diensten waar de overdracht van geld sneller en veiliger kan zijn.

Web3 is nog in ontwikkeling, maar het is een veelbelovend concept dat de mogelijkheid biedt om de technologische ontwikkelingen van het internet te verbeteren en de gebruikers meer controle te geven over hun onlineactiviteiten.

Een consensus-protocol is een set van regels en procedures die worden gebruikt door een decentraal systeem, zoals een blockchain, om de geldigheid van transacties vast te stellen. Het doel van een consensus-protocol is om te zorgen dat alle leden van het systeem een consistente en juiste versie van de transactie-historie hebben.

Er zijn verschillende soorten consensus-protocollen die gebruikt worden in blockchain-technologie, ieder met hun eigen unieke eigenschappen, zoals de snelheid van transactie-verwerking, de veiligheid en de energie-efficiëntie.

De twee meest gebruikte consensus-protocollen zijn:

Proof of Work (PoW): Dit protocol vereist dat gebruikers hun rekenkracht inzetten om complexe wiskundige problemen op te lossen, dit wordt “mining” genoemd. De eerste gebruiker die het probleem oplost, krijgt de beloning voor het toevoegen van een block aan de blockchain. PoW wordt bijvoorbeeld gebruikt door Bitcoin.

Proof of Stake (PoS): Dit protocol vereist dat gebruikers een bepaald aantal tokens vastzetten, dit wordt “staking” genoemd. Gebruikers die een groot aantal tokens staken hebben een grotere kans om een block toe te kunnen voegen aan de blockchain en krijgen daarvoor een beloning. PoS wordt bijvoorbeeld gebruikt in Ethereum 2.0.

Core Fund

Centraal en decentraal zijn termen die worden gebruikt om te beschrijven hoe een systeem of organisatie is ingericht.

Een centraal systeem of organisatie is gericht op een enkele autoriteit of centrale locatie. Dit betekent dat er een enkele partij of groep is die verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten. Bijvoorbeeld een centrale bank die verantwoordelijk is voor het uitgeven van valuta.

Een decentraal systeem of organisatie is gericht op meerdere partijen of locaties. Dit betekent dat er geen enkele autoriteit is die verantwoordelijk is voor het nemen van beslissingen en het uitvoeren van activiteiten. In plaats daarvan worden beslissingen genomen door een groep van partijen welke allemaal hen eigen stemrecht hebben. Bijvoorbeeld het bestuur(governance) van een Web3 project, hierbij hebben de token holders naar verhouding stemrecht en stemmen ze op bepaalde voorstellen.

Het voordeel van een decentraal systeem is dat het minder afhankelijk is van een enkele autoriteit en daardoor minder kwetsbaar is voor falen of manipulatie. Het nadeel is dat besluitvorming vaak trager kan zijn en er kan meer complexiteit optreden in het bereiken van consensus.

Er zijn verschillende risico’s geassocieerd met het gebruik van de blockchain, we proberen u mee te nemen in de grootste risicofactoren:

Volatiliteit

De koersen van de handelsparen kunnen snel en significant fluctueren, dit betekent dat bijvoorbeeld de euro waarde van een token snel kan dalen of stijgen.

Hackers en fraude

Handelsplatformen en portemonnees(wallets) zijn vaak het doelwit van hackers en fraudeurs. Wanneer er ongeautoriseerde toegang plaatsvindt leidt dit vaak tot grote verliezen van de tokens.

Oplichting

Er zijn veel oplichting gerelateerde activiteiten geassocieerd met de blockchain, zoals Ponzi-schema’s en frauduleuze ICO’s (Initial Coin Offerings). Deze kunnen leiden tot verlies van geld voor degenen die zich hierin laten verleiden.

Opslag

De veiligheid van uw assets wordt bepaald door de manier van opslag. Het vergt technische vaardigheden om deze opslag in eigen beheer te nemen. Zonder de juiste kennis kan dit een groot risico vormen.

Het is belangrijk om te onthouden dat, zoals met elke vorm van investering, er altijd risico’s zijn. Six Capital neemt verschillende maatregelen om deze risico’s te mitigeren, waaronder het zorgvuldig selecteren van assets, het monitoren van de markt en het toepassen van risicobeheersingstechnieken zoals diversificatie. Ook werkt Six Capital samen met partners om ervoor te zorgen dat de assets op een veilige en betrouwbare manier worden opgeslagen en verhandeld.

Six Capital

Six Capital is een investeringsfonds dat beleggers in staat stelt om eenvoudig en veilig deel te nemen aan de groei van Web3. Met bijna een decennium aan ervaring in blockchain technologieën, heeft ons team de expertise en kennis om de meest veelbelovende kansen in deze snel evoluerende markt te identificeren.

Core Fund

De missie van Six Capital is om een toegankelijke en veilige manier van investeren te bieden in hoogwaardige Web3 en blockchain technologie, met de focus op lange termijn rendementen voor onze beleggers.

Core Fund

Het Core Fund is een geregistreerd beleggingsfonds bij de AFM onder registratienummer 50031858.

Bij het Core Fund profiteert u van het opwaarts potentieel van de Web3 technologie. De portefeuille is onderverdeeld in zes specifieke categorieën, die essentieel zijn voor de ontwikkeling en de adoptie van Web3.

Het beleggingsfonds waarin u investeert bevindt zich in een jonge volatiele markt. Deze markt kent perioden van groei en daling. Uit historische gegevens blijkt dat een blootstelling van minimaal 3 jaar het meest efficiënt is. Door minimaal 3 jaar in het fonds te blijven profiteert u van de lange termijn adoptie.

Op maandelijkse basis wordt u op de hoogte gehouden van de stand van uw belegging. Voordat u belegt wordt er altijd gevraagd naar uw voorkeur met betrekking tot de frequentie en wijze van communicatie.

Core Fund

Er zijn vele redenen waarom te investeren in het Core Fund van Six Capital. Een gezonde beleggingsportefeuille kenmerkt zich door beleggingen in diverse klassen.  Het Core Fund biedt een optimale blootstelling aan de opkomende Web3 markt.

Het fonds heeft een unieke beleggingsvisie welke zich richt op de steunpilaren van Web3. Daarnaast biedt het fonds een van de veiligste manieren van opslag dankzij het unieke custody protocol. Bovendien bezitten we over bijna een decennium aan persoonlijke ervaring in de markt, hierdoor weten we hoe het optimaal rendement te behalen in deze innoverende en snelgroeiende markt.

De makkelijkste manier om te starten met investeren in het Core Fund is om het “Start met beleggen” formulier in te vullen. Hierna zullen wij een persoonlijke afspraak met u inplannen.

U bent altijd welkom voor een bakje koffie. Ook kunt u direct contact met ons opnemen, dit kan via telefoon en email.

Bij Six Capital staan de beleggingen van onze cliënten hoog in het vaandel. Daarom hebben we geïnvesteerd in een hoogstaand custody protocol voor de opslag van deze beleggingen. Het protocol omvat diverse maatregelen om de beleggingen zo veilig mogelijk op te slaan, waaronder het gebruik van multi-sig en een geavanceerde geografische opzet.

Core Fund Kosten

Six Capital vraagt een vergoeding voor het beheren en opslaan van de beleggingen. Deze vergoeding, ook wel de management fee genoemd, bedraagt 2% per jaar. De fee wordt maandelijks in rekening gebracht en automatisch afgeschreven van uw participaties.

De performance fee wordt berekend met behulp van een “high water mark”-principe. Dit houdt in dat de fee enkel wordt toegepast op daadwerkelijk behaalde winsten. De high water mark zorgt ervoor dat de fee berekend wordt over het verschil tussen de vorige hoogste waarde en de nieuwe hoogste waarde. Zolang er geen nieuwe hoogtes worden bereikt, worden er geen performance fees in rekening gebracht. Op deze manier betaalt u slechts één keer een performance fee over hetzelfde rendement. Bovendien wordt het high water mark niet opnieuw ingesteld, wat eerlijkheid en transparantie bevordert.

Core Fund

Bij Six Capital staat toegankelijkheid voorop, daarom rekenen we geen instapkosten. Er wordt wel een uitstapvergoeding van 0,75% berekend over het op te nemen bedrag. Deze vergoeding is nodig om de transactiekosten van het uitstappen te dekken. Zodra de kosten zijn gedekt, komt het resterende bedrag van de 0,75% ten goede aan het fonds en de zittende deelnemers.

Bij een bepaalde beleggingsomvang introduceren wij een hurdle rate van 6%. Dit houdt in dat er geen performance fee wordt berekend over de eerste 6% van de behaalde winst.